Pabostudenten van de Driestar Hogeschool Gouda gaan meehelpen in de noodopvang voor kinderen tijdens de coronacrisis. De noodopvang in de gemeente Gouda ondervindt momenteel problemen vanwege werkdruk en tekorten in het onderwijs. De studenten werken mee in de opvang in de vorm van een stage, wat een win-win situatie oplevert.

Driestar Hogeschool is de enige reformatorische hogeschool van Nederland en leidt studenten alleen maar op in pedagogisch onderwijs.