De renovatiewerkzaamheden van de Slotenbuurt in Zegveld, kampen met onverwachte tegenvallers. Inwonersbelangen zegt van bewoners van de straten te hebben begrepen …

dat de onderlaag van de wegen zo hard blijkt dat dit problemen veroorzaakt om de renovatie voort te zetten. Er zou zelfs sprake van zijn dat de aannemer na één derde van de werkzaamheden te hebben uitgevoerd, met het werk stopt. De renovatie houdt in dat kabels en leidingen worden vervangen en dat de wegen worden opgehoogd.

Inwonersbelangen heeft B&W van Woerden schriftelijk vragen gesteld. De partij wil onder meer weten of er inderdaad grote problemen zijn en of de aannemer stopt.