Volgens de colleges van de gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en aanwonenden van het riviertje, is de beste optie voor het verbeteren van de dijk van de Meije, een stalen damwand. De betrokken partijen gaan het plan verder uitwerken. Momenteel voldoet de dijk niet aan de waterveiligheidsnormen: de weg is op sommige plekken te laag of niet stabiel.

Het afgelopen halfjaar zijn verschillende opties overwogen. De stalen damwand is een basisoplossing. De aankomende maanden worden de plannen uitgewerkt tot een ontwerp. De planning is dat in 2022 de werkzaamheden zijn afgerond.

Foto: Gemeente Woerden