Sinds een week heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden circa veertig meldingen van geurhinder ontvangen, afkomstig uit de omgeving van de rioolwaterzuivering in Utrecht. Op dit moment is nog onduidelijk wat hiervan de oorzaak is.

Voor onderzoek naar de oorzaak is onder meer extern onderzoeksbureau ‘Buro Blauw’ ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in luchtkwaliteit. Dit onderzoeksbureau trekt naar aanleiding van de meldingen met de fiets de omliggende wijken van de rioolwaterzuivering in. Allereerst worden de installaties op het eigen terrein van het waterschap onderzocht.

Naast het externe onderzoeksbureau is er een geurpanel, bestaande uit een groep direct omwonenden, die actief bijhoudt wanneer en op welke plek er onaangename geuren worden ervaren.

Tot slot is er contact met andere overheidsinstanties om te kijken of de geur afkomstig is van andere bronnen.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – De waterzuivering in Utrecht