Logo Gemeente UtrechtIn januari start in Utrecht het project Plan Einstein Haydn aan de Joseph Haydnlaan. De gemeente Utrecht ontwikkeld na Overvecht een vernieuwende vorm van asielopvang in …

Utrecht West, samen met een groot aantal organisaties en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het samen wonen, werken en leven als buurtbewoners en bewoners van het asielzoekerscentrum staat centraal. Mensen kunnen in de opvang werken aan hun toekomst, ongeacht waar die ligt.

De integratie wordt vanaf de eerste dag bevordert door mensen uit de wijk en uit het asielzoekerscentrum met elkaar in contact te brengen en samen activiteiten en cursussen te bedenken en te volgen.