Logo GraafmachineIn Noorden, gemeente Nieuwkoop kan eind deze maand gestart worden met het bouwrijp maken van de kleinschalige woonwijk ‘Driekoppenland’. Dit betekent dat er riolering gelegd wordt…

en dat er tijdelijk bouwwegen worden aangelegd. De eigenlijke woningbouw start dan in het tweede kwartaal van 2019. Aan deze voorbereidende werkzaamheden ging een periode vooraf waarin de grond werd voorbelast met een zandlaag. Dat moet de zachte bodem stabiliseren zodat verzakkingen in de toekomst worden voorkomen.

In samenwerking met omwonende werd een verkeersplan opgesteld voor het bouwverkeer, wat onder andere inhoudt dat er geen bouwverkeer rijdt als er kinderen naar school gaan of uit school komen. In de eerste week van de werkzaamheden zal er ook een verkeersregelaar aanwezig zijn.