Logo Geld 5Deze week is het Utrechts Landschap een grootschalige fondsenwerving gestart voor de beoogde aankoop van Park Vliegbasis Soesterberg. De campagne heeft de titel Kostbaar Landschap…

gekregen.

Op de vliegbasis ligt niet alleen de bakermat van de Nederlandse luchtvaart, het is ook de kraamkamer van de Utrechtse Heuvelrug. Veel soorten die in onze provincie voorkomen, hebben hier hun thuisbasis. Met vijf ecoducten is de vliegbasis verbonden met andere waardevolle natuurgebieden, die samen het Nationaal Park Heuvelrug vormen.

De campagne is zowel gericht op eenmalige donaties als op structurele extra inkomsten via het werven van nieuwe beschermers.