Inwoners die in Bodegraven op 23 mei gaan stemmen voor het Europees Parlement, treffen behalve een stembiljet ook een enquête aan over een vuurwerkvrije gemeente. De Bodegraafse gemeenteraad stelt zeven vragen over de voor- en nadelen van vuurwerk om zo het maatschappelijk debat hierover te openen.

Robèrt Smits van GroenLinks vroeg voor dit onderwerp aandacht tijdens de coalitiebesprekingen. Hij kreeg bijval van twee leden van de SGP. Volgens hen staat in het coalitieakkoord van Nieuwkoop een voorstel hoe vuurwerkoverlast beperkt kan worden. Monique Jonker van de PvdA is er op tegen om zomaar verboden op te leggen en wil eerst de mening van de inwoners horen.

Het uiteindelijke voorstel is om eerst het maatschappelijk debat over vuurwerk aan te gaan. Verwacht wordt dat veel mensen overlast ervaren van vuurwerk en het is schadelijk voor het milieu. Niet afsteken van vuurwerk zal op een gegeven moment vanzelf aanvaard worden.