Logo VoorlezenIn de bibliotheek in Woerden wordt volgende maand een informatiebijeenkomst gehouden voor mensen die belangstelling hebben voor een leesgroep Nederlandse…

(en vertaalde) literatuur. De leesgroep moet het voor mensen die veel lezen mogelijk maken om met elkaar over gelezen boeken te praten omdat het in de praktijk moeilijk blijkt te zijn je aan te sluiten bij een bestaande groep of een eigen groep te beginnen.

Stichting Senia richt in heel Nederland leesgroepen op en biedt ondersteuning bij het opstarten. Zo’n groep bestaat uit zes tot acht personen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 4 november 2016 om 10.00 uur en de toegang is gratis en vrijblijvend. Aanmelden kan bij de bibliotheek klantenservice@regiobibliotheekhetgroenehart.nl, info@senia.nl of bellen met 0570-562656