Logo BouwIn het Brediuspark in Woerden starten volgende week onderhouds-werkzaamheden aan de bruggen. In het park liggen circa 20 bruggen. Diverse bruggen zijn toe aan grootschalig…

onderhoud en er worden vijf bruggen verwijderd die niet bijdragen aan de beleving van het park. Tevens wordt het peilbeheer in Park Bredius anders ingericht. Hiervoor wordt een aantal dammen en stuwen aangelegd en een aantal verwijderd.

De werkzaamheden starten vanaf 22 mei en duren circa 6 weken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Fa. Van Leeuwen uit Harmelen. Tijdens de uitvoering zijn bepaalde delen van het park niet bereikbaar en worden door de gemeente alternatieve routes ingesteld. De vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt om te voldoen aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.