Logo Riool Afgelopen maandag 18 juni is de reconstructie van de Nijverheidsbuurt in Zegveld gestart met het aanleggen van een tijdelijke ontsluitingsweg. Bij de reconstructie…

wordt de openbare ruimte, inclusief het riool, vernieuwd en wordt de weg opgehoogd. De verhardingen worden vervagen en de openbare verlichting wordt vernieuwd. Ook komt er een parkeerterrein voor personenauto’s. De aanpassingen zijn nodig omdat de Nijverheidsbuurt op veengrond ligt en zeer gevoelig is voor bodemdaling,

De gemeente kijkt naar slimmere technieken om de gevolgen van bodemdaling voor de toekomst zo veel mogelijk te beperken. Voor de Nijverheidsbuurt is gekozen om EPS (piepschuim) toe te passen als fundering voor de weg. EPS is een goede en betaalbare oplossing voor fundering van wegen. Na ongeveer 40 jaar is weer een ophoging nodig.

De oplevering van het project staat begin 2019 gepland.

Foto’s: Gemeente Woerden
2018 06 19 werkzaamheden nijverheidsbuurt zegveld 6
2018 06 19 werkzaamheden nijverheidsbuurt zegveld 14