Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat maandag 10 januari van start met de uitvoering van verschillende werkzaamheden in Polsbroek.

Er komen een nieuwe verkeersbrug, nieuwe en bredere watergangen en nieuwe stuwen. Onder de nieuwe autobrug in de Slangeweg komt een faunapassage die geschikt is voor de otter. De aanpassingen zijn nodig om in tijden van extreme droogte, extra water aan te kunnen voeren naar het westen van Nederland. De werkzaamheden duren tot en met oktober van dit jaar en zijn onderdeel van het project KWA+, de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer.