Logo ZandIn Montfoort wordt op 24 oktober gestart met de voorbereidingen van een rotonde op het kruispunt M.A. Reinaldaweg (N204 bij Blokland). Er zijn in het verleden regelmatig ongelukken…

gebeurd en daarom heeft de Provincie Utrecht in overleg met de gemeente Montfoort en de werkgroep Blokland besloten het kruispunt verkeersveiliger te maken. De rotonde is gekozen omdat dit de meest veilige optie is voor dit kruispunt.

De werkzaamheden bestaan uit het dempen van enkele sloten, het graven van nieuwe sloten en het voorbelasten van de omliggende grond rond het kruispunt. Er wordt een grote hoeveelheid zand aangebracht dat ruim een half jaar moet blijven liggen.

Later wordt de rotonde zelf naar verwachting medio 2017 afgemaakt door aannemer Van Wijk uit Nieuwegein.