Logo HarmelenIn Harmelen wordt er gestart met de bouw van de woningen in de Mauritshof. Eerst moet het perceel van de voormalige Notenbalk school bourijp gemaakt worden.

Dit bouwrijp maken bestaat uit de aanleg van rioleringen, rooien van bomen, aanleg toekomstig parkeerterrein naast Dezibel en opnemen van het bestaande parkeerterrein op de hoek van de Mauritshof en Claushof.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn gestart met het rooien van een 4-tal bomen aan de noordzijde van de Claushof waarna grond- en rioolwerk ter plaatse van het toekomstig parkeerterrein plaats zal vinden.