Logo Klooster1In het Klooster in Woerden zijn een groep statushouders bij de voorstelling Nieuwe Familie van Sanne Vogel geweest. Het theater wilde deze mensen een hart onder de riem steken en bood…

ze met korting de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de voorstelling. In de toepasselijke voorstelling laat Sanne op humorvolle en soms aangrijpende wijze zien hoe wat er gebeurt als twee culturen elkaar echt ontmoeten.

In Woerden en Oudewater zetten medewerkers, stagiairs en vrijwilligers van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart zich in voor de professionele ondersteuning van statushouders die als nieuwe bewoners proberen hun leven weer op te bouwen. Het steunpunt kan altijd begeleiders als vrijwilliger in de functie van maatschappelijk begeleider, tolk of in een andere functie gebruiken.