Logo PMD Vorig jaar is er in Woerden 3% meer grondstoffen gescheiden dan in 2015, waardoor er nu 60% van het afval gescheiden ingezameld wordt. Dit blijkt uit de net gepubliceerde…

afvalscheidingcijfers van de gemeente Woerden. Wethouder Margot Stolk vindt dit een mooi resultaat, het betekent ook dat bewoners al vóór de officiële start van het nieuwe inzamelsysteem voor restafval dit jaar, actief bezig waren met het beter scheiden van grondstoffen.

De stijging van bijna 3% meer gescheiden grondstoffen ten opzichte van 2015 is de sterkste stijging in de afgelopen vijf jaar. De hoeveelheid restafval per inwoner daalde het afgelopen jaar met 13,5 kilo terwijl de hoeveelheid ingezamelde grondstoffen met 13 kg is toegenomen. De totale hoeveelheid afval per inwoner nam daarmee licht af. Met name de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval en PMD-afval (plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons) is sterk toegenomen.

Foto: RPL
RPL PMD container