Logo Speelplaats2Betrokkenen uit Utrecht hebben het initiatief genomen zelf een speeltuin te beheren en hebben daarvoor zelfstandige speeltuin organisaties opgericht. Met het nieuwe beleidskader…

‘Speelruimte maken we samen’ geeft het college een impuls aan de beweging naar zelfstandige, slagvaardige speeltuin organisaties, die optimaal aansluiten bij de buurt en de wensen van gebruikers. Wethouder Victor Everhardt vindt dat speeltuinen waardevolle speelplekken zijn, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. Daarom vindt hij het een goede ontwikkeling dat steeds meer bewoners zelf de speeltuin beheren.

Het nieuwe speeltuinbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de sociaal makelaars organisaties, vrijwilligers en andere betrokkenen.