In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe.

Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad. Er wordt verondersteld dat de coronamaatregelen gevolgen kunnen hebben voor het verhuisgedrag.

Door het meer thuis zijn, zou men meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om de woning. De verwachting dat thuiswerken ook na de coronapandemie gebruikelijker zal zijn, zou daarnaast als gevolg kunnen hebben dat arbeiders minder dicht bij hun werk hoeven te wonen.