Logo HandtekeningDe Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn wordt vervangen door een nieuwe brug die breder, stiller en veiliger is. Op 19 maart tekenden gedeputeerde Floor Vermeulen…

van Zuid-Holland en wethouder Kees van Velzen een samenwerkingsovereenkomst. Over twee jaar starten de werkzaamheden aan de brug.

Over de Steekterbrug passeren nu per dag 36.400 voertuigen. Het is een belangrijk onderdeel van de N207 van Gouda naar Alphen. Met een bredere brug zal het verkeer veel vlotter en veiliger doorstromen. De nieuwe brug zal ook de aanleg van een toekomstige gemeentelijke centrumring mogelijk maken.

De provincie wordt verantwoordelijk voor onder andere de realisatie, aankoop van gronden en beheer en onderhoud van de toekomstige brug. De gemeente zorgt voor onder andere een zorgvuldige doorloop van de wettelijke procedures (zoals bestemmingsplannen), het beschikbaar stellen van gemeentelijke gronden en tijdige verkeersbesluiten.