Logo STERK WoerdenDe fractie van STERK Woerden vindt het gebruik van de schoolpleinen buiten schooltijd een goede actie. Zij is benieuwd hoe het daarmee gesteld is en heeft hierover vragen aan…

de gemeente gesteld. Vragen als, hoe is het openstellen van schoolpleinen na schooltijd verlopen voor de kinderen en hoe wordt er door de ouders en kinderen hierop gereageerd. Ook wil STERK Woerden weten in hoeverre er door de kinderen gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid.

Er is inmiddels ook een vraag van een inwoner binnengekomen over het openstellen van voetbalvelden voor talentvolle spelers. Op dit moment zijn er voor deze spelers geen mogelijkheden om binnen de gemeente te trainen op een kunstgrasveld. Ook daarover heeft de partij de gemeente vragen gesteld.