Logo Raadszaal WoerdenSTERK Woerden heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de noodzaak van een asielzoekerscentrum in de gemeente. Aanleiding is de brief die het COA aan de gemeente Deurne…

heeft gestuurd. Hierin wordt gesproken over minder instroom van vluchtelingen dan was voorzien. Ook wordt een heroverweging aangekondigd van het aantal azc’s.

Uit onderzoek door de NOS blijkt dat er momenteel 15 duizend opvangplaatsen niet worden gebruikt. STERK Woerden wil van het gemeentebestuur weten of ook een dergelijke brief is ontvangen van het COA en of ook de locatie in Woerden wordt heroverwogen. De coalitiepartij vraagt het college daarbij of het ingezette proces tot realisatie van een azc in Woerden met de actuele kennis wel moet worden voortgezet.