Logo Eenzame OuderenSTERK Woerden geeft aan zich zorgen te maken over kwetsbare ouderen in de gemeente. Door lange wachtlijsten moeten ouderen die niet meer thuis kunnen wonen nu noodgedwongen…

buiten Woerden gaan wonen. Dit levert schrijnende situaties voor mensen op.

De fractie van STERK Woerden stelt hierover een aantal vragen omdat zij voor opvang van deze kwetsbare ouderen in eigen gemeente is. Vragen betreffen onder andere of het bij de wethouder bekend is dat deze realiteit zich afspeelt. Of de wachtlijst al jaren zo groot is en of de gemeente kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem.