Logo STERK WoerdenSTERK Woerden is bang dat er behalve de Bijenkorf en Isero nog meer bedrijven Woerden gaan verlaten en er daardoor meer arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. De partij heeft…

hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. STERK Woerden wil onder meer weten of er meer bedrijven op het punt staan Woerden te verlaten. Het college wordt gevraagd wat zij er aan gedaan heeft om deze bedrijven voor nu en in de toekomst te behouden voor Woerden en waarom dit kennelijk niet gelukt is. Ook wil de partij van het gemeentebestuur vernemen hoeveel Woerdenaren er zonder werk komen te zitten, wat dit de gemeente gaat kosten en hoe ze deze mensen weer aan de slag denkt te krijgen.

Verder wordt gevraagd welke invloed het college bij de provincie kan aanwenden om het vertrek van deze bedrijven nu en in de toekomst te voorkomen.