Logo Sterreschans In Nieuwerbrug is een restant van de voormalige Sterreschans aan de Dubbele Wiericke in oude staat hersteld. Om dit oude bruggenhoofd beter zichtbaar te maken…

heeft Stichting Groene Hart hier een houten beschoeiing om laten plaatsen. Met het eerder onthulde informatiebord is het zogenoemde ‘Kwartier aan de Nieuwerbrugge’ nu weer beter herkenbaar.

Het vormt een onderdeel van de Rampjaarroute 1672. Toen werd Nieuwerbrug het hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie. Nadat het Franse leger over het ijs de linie was overgestoken, verwoestte het de drie schansen in Nieuwerbrug. Om een tweede inval te voorkomen, bouwde Stadhouder Willem III in 1673 het nu nog bestaande Fort Wierickerschans en de kleinere Sterreschans, die overigens na tien jaar al weer werd afgebroken.

Foto’s: Michiel van der Burg