Het CDA en de ChristenUnie zijn voorstander van een woningbouwproject op de Overstek in Kamerik. Ze steunen een voorstel van het dorpsplatform om op die plek een bouwproject mogelijk te maken waarbij de toekomstige bewoners zelf de bouw regelen. Het bouwproject moet voorzien in de vraag naar geschikte woningen voor starters.

De twee partijen vragen burgemeester en wethouders van Woerden of een dergelijk project een mooie kans is voor goedkope starterswoningen in Kamerik en daarmee ook voor de startende Kamerikers. Het college wordt verder gevraagd zich op een positieve manier in te spannen om het plan bij de verdere ontwikkeling van volgende bouwplannen in Kamerik mee te nemen.

Foto: Dorpsplatform Kamerik