Logo 4 en 5 mei fakkel Stichting 4 en 5 mei Woerden biedt dit jaar een vol programma rond de plechtigheden en festiviteiten van dodenherdenking en bevrijding. De stichting werkte mee…

aan het maken van een foto-expositie rond het thema oorlog en vrijheid door leerlingen van het Kalsbeek College. Die tentoonstelling was afgelopen week al even te zien voor medeleerlingen en ouders maar rond 4 en 5 mee keert de expositie terug in het centrum van Woerden.

Volgende week wordt bij het monument aan de Prins Bernhardlaan in Woerden stil gestaan bij de joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verder zijn er lezingen in het stadsmuseum en is er een film over oorlog en vrijheid in de bioscoop.

Op 4 mei zijn er meerdere herdenkingen. 5 mei is er onder meer een lunch en zijn er optredens op het Kerkplein.