Logo Stichting Buurtwerk WoerdenStichting Buurtwerk in Woerden heeft een vernieuwende werkwijze voor jongeren. Aan het begin van het jaar heeft de gemeente de agenda JONG opgesteld en is er een zoektocht voor het…

jongerenwerk in gang gezet. Stichting Buurtwerk scoorde in de beoordeling het hoogst.

De stichting stimuleert jongeren om een actieve rol te nemen in de buurt waar zij wonen. Buurtwerk gaat jaarlijks een groep jongeren opleiden tot Citytrainer, zodat zij zelf culturele of sportieve activiteiten voor leeftijdsgenoten kunnen organiseren. Buurtwerk werkt wijkgericht en sluit aan bij de behoeften en talenten van jongeren, maar ook van verenigingen en wijkbewoners. Ze werken samen met netwerkpartners zoals Streetcornerwork, politie en BOA’s als het gaat om veiligheid in de wijk.

Begin 2018 zal een uitvoeringsplan worden opgesteld.