Logo De Kievit Harmelen Stichting De Kievit in Harmelen bestaat 25 jaar. Dit is zaterdagmiddag met een high tea en diverse activiteiten gevierd. Het doel van stichting de Kievit is het…

behoud en beheer van het landschap en in het bijzonder het veiligstellen en uitbreiden van waardevolle landschapselementen in Harmelen. Het natuur-, milieu-educatief en historisch centrum wordt gerund door vrijwilligers.

De Kievit bestaat onder meer uit daglonershuisjes uit 1862 die langs de Hollandse Kade in Harmelen staan. De huisjes geven een beeld van de leefwijze van een deel van de bevolking die onder armoedige omstandigheden leefden. Eén van de huisjes wordt door de Natuur- en Milieueducatie gebruikt van waaruit drie seizoenen per jaar natuurexcursies voor lagere schoolkinderen worden gegeven.

Rondom de huisjes ligt een educatieve moestuin en een bezienswaardige boomgaard met 19 oude rassen appel-, peren- en pruimenbomen.

Foto’s: PR