Chris Kalden, voorzitter van de in Woerden gevestigde stichting Groene Hart, roept op om deze maand vooral naar de stembus te gaan. Volgens Kalden bepalen Provinciale Staten voor een groot deel hoe het Groene Hart er uit ziet, waar wordt beschermd, waar wordt ontwikkeld, welke functies ruimte krijgen en welke niet. Ook de algemene besturen van de waterschappen hebben daar volgens Kalden invloed op.

De Stichting Groene Hart verwijst naar verschillende stemwijzers om een keuze te maken.