Logo Brediushoeve De Stichting Hofstede Batestein is op zich niet tegen woningbouw aan de Van Kempensingel. Dat zegt Gerard Lieverse van de stichting in RPL Actueel. Wel maakt Hofstede…

Batestein bezwaar tegen nieuwe plannen van de gemeente Woerden voor sociale woningbouw. Die plannen doorkruisen eerdere door de stichting Hofstede met de gemeente Woerden gemaakte plannen. De stichting Hofstede zet zich in voor restauratie en herbestemming van de Brediushoeve.

De woningbouw aan de Van Kempensingel waar sprake van is moet volgens Lieverse plaatsvinden op de plaats waar nu nog een vrij staand huisje, ook wel het kunstenaarshuisje genoemd, staat. Het zou gaan om maximaal drie woningen. Samen met de Stichting Landgoed Bredius is bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het tweede plan voor woningbouw.