Logo stichting oude hollandse waterlinieTijdens een symposium in Gorinchem is afgelopen vrijdag de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De activiteiten en projecten van de Oude Hollandse Waterlinie waren hiervoor…

in handen van de Stichting Groene Hart. Die heeft besloten om deze taken over te dragen aan een nieuwe organisatie, aangestuurd door de Stuurgroep 2022. De stuurgroep staat onder leiding van burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater. De naam van de nieuwe organisatie wordt Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Pieter Verhoeve informeerde de aanwezigen op het symposium over de opzet en bestuursvorm van de nieuwe stichting en de opmaat naar het jubileumjaar 2022. Woerdens wethouder Margot Stolk maakt als secretaris deel uit van het bestuur van de stichting, die is gevestigd aan de Houttuinlaan in Woerden.