In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is de nationale Stichting Rampjaar 1672 opgericht. Een tiental regionale en thema-organisaties, waaronder de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en Stichting Michiel de Ruyter, bundelen hun krachten om in 2022 het 350-jarig jubileum van het Rampjaar sterk neer te zetten. Dit meldt De Groene Flits, de digitale nieuwsbrief van Stichting Het Groene Hart.

Onder toeziend oog van vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom werd het startsignaal gegeven. De samenwerking maakt het mogelijk om landelijke aandacht te genereren voor dit bijzondere jubileum.