Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is begonnen met het maaien van waterplanten in de watergangen. Sloten en kanalen mogen niet dichtgroeien omdat de…

aan- en afvoer van water dan wordt belemmerd en wateroverlast of -tekort kan ontstaan. Een maaironde duurt gemiddeld zo’n 3 weken. Het waterschap heeft de verantwoording voor ruim elfhonderd kilometer watergangen. Voor de kleinere sloten zijn de aangrenzende eigenaren onderhoudsplichtig.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
25 hdsr