Logo DijkinspectieIn verband met de stijgende waterstanden van de Neder-Rijn en Lek heeft De Stichtse Rijnlanden een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. De verwachting is dat het water verder zal…

stijgen waardoor er water in de uiterwaarden kan lopen. Daarom hebben is de eigenaren gevraagd om hun vee en materiaal weg te halen. Verder is in Wijk bij Duurstede het waterpeil van de Kromme Rijn verhoogd. Daardoor wordt tegendruk geboden aan het stijgende Lekwater.

Vandaag besluit het waterschap of er ook op andere plaatsen inlaten in de zomerkades opengezet moeten worden. Eerder is er al preventief een mobiele pomp in de uiterwaarden van de Lekdijk in Wijk bij Duurstede geplaatst.