Logo Gemeente Stichtse VechtDe gemeente Stichtse Vecht werkt aan een overzichtskaart waarop het cultureel erfgoed staat. De kaart gaat gebruikt worden voor het maken van nieuw beleid rond cultureel erfgoed en…

bij het maken of veranderen van bestemmingsplannen. Op de kaart komen zowel monumenten als stedenbouwkundige zaken te staan. Ook gaat de kaart wegen, water, groen en archeologische punten bevatten die onder de noemer cultureel erfgoed vallen.

De kaart wordt digitaal te raadplegen en toegankelijk voor een breed publiek.