De gemeente Stichtse Vecht heeft de erkenning ‘bijvriendelijke gemeente’ ontvangen vanuit ‘Nederland Zoemt’. Sinds enkele jaren heeft gemeente Stichtse Vecht in het groenbeheer…

een aantal bijvriendelijke maatregelen genomen. Zo worden voor bijen kansrijke delen van bermen niet gemaaid, worden er bij nieuwe aanleg zoveel mogelijk bij- en vlindervriendelijke planten, bomen en struiken aangeplant. Tenslotte wordt de aanleg van ‘bijenlinten’ gestimuleerd. Om deze erkenning te vieren heeft wethouder Frank van Liempdt een bijenhotel geopend.

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.