Logo AmbtsketenDe gemeente Stichtse Vecht gaat een kinderburgemeester kiezen die gedurende één schooljaar zal aanblijven. De functie wordt bekleed door een leerling uit groep 8 van het…

basisonderwijs. Het idee is van de 11-jarige Aimée van der Puijl. Zij had een brief aan buurgemeester Witteman geschreven die haar daarop uitnodigde het idee te komen toelichten. De functie van kinderburgemeester is voor een deel ceremonieel, maar deels ook inhoudelijk. De groep 8 leerling wordt onder meer betrokken bij de activiteiten rondom nationale feestdagen en plechtigheden.

Om voor de kinderburgemeester in aanmerking te komen zijn diverse criteria opgesteld. Zo moet de kandidaat in de gemeente wonen, optreden als ambassadeur voor kinderzaken, enthousiast zijn en voor een groep mensen durven spreken.

Het voorstel komt vanavond aan de orde in de raadsvergadering van Stichtse Vecht.