De gemeente Stichtse Vecht overweegt een verbod in te stellen op overlastgevend gebruik van lachgas. Het is niet de bedoeling dat er een algemeen verbod op lachgas komt, maar alleen op bepaalde plekken als dat nodig is. Dit met het oog op de openbare orde en leefbaarheid.

Hiervoor is het nodig dat de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast. De APV gaat over de regelgeving in de gemeente. De landelijke overheid is bezig met het instellen van een landelijk verbod op lachgas.

Lachgas kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Er zijn gevallen bekend met zenuwschade tot dwarslaesies. Ook in het verkeer hebben ongelukken plaatsgevonden waarbij de bestuurder onder invloed van lachgas was.