Afgelopen week is het aantal coronabesmettingen gestegen in de regio Hollands-Midden. Uit het gedragsonderzoek van de GGD blijkt dat de maatregelen in de privésfeer niet goed worden nageleefd.

Ruim tachtig procent van de ondervraagden geeft aan ondanks klachten toch naar buiten te zijn geweest. Ongeveer een derde zegt toch bezoek te hebben ontvangen, ook als ze klachten hadden die passen bij het coronavirus.

Uit het onderzoek blijkt de vaccinatiebereidheid te dalen. De testbereidheid is opvallend gestegen van 43 procent naar 61 procent. De negatieve effecten op het welzijn van mensen blijkt toegenomen.

De GGD Hollands-Midden roept nadrukkelijk iedereen op om zich aan de maatregelen te houden, ook thuis, en op elkaar te letten.