Afgelopen jaar is in Woerden het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast met dertien procent gestegen ten opzichte van 2019. Na een dalende lijn sinds 2016 zijn de cijfers over 2020 voor het eerst weer enigszins negatief te noemen. Coronamaatregelen hebben hun invloed gehad op de cijfers.

Online fraude is flink gestegen, alsmede het aantal incidenten van jongerenoverlast. Door het vele thuiswerken is er een grote stijging in het aantal meldingen omtrent huiselijk geweld. In 2021 wil de gemeente via WoerdenWijzer gezinnen beter begeleiden en huiselijk geweld proberen te voorkomen door preventieve activiteiten.

Ook de overlast van personen met verward gedrag nam toe. Volgens de politie heeft dit mogelijk te maken met de bezuiniging op de zorg, een andere aanpak van mensen met verward gedrag en het ontbreken van huisbezoeken.

De toename bespreekt de gemeente in een regionaal overleg met onder andere Altrecht en het Openbaar Ministerie.

Foto: PR