De fractie van Woerden voor Democratie heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over een tijdelijke locatie voor de Wilhelminaschool in Woerden. Het plan om de school tijdelijk nabij zwembad Batenstein te situeren, werd door omwonenden niet direct met gejuich ontvangen. Op dit moment is niet duidelijk waar de tijdelijke schoollocatie zal komen.

Omwonenden zouden graag geïnformeerd willen worden, maar vanuit het gemeentehuis van Woerden blijft het stil. De nieuwbouwplannen van de school zouden in een vergevorderd stadium zijn, waardoor men na de zomervakantie de tijdelijke locatie al zou willen betrekken.

WvD wil weten wat nu de stand van zaken is en of er al voor een tijdelijke locatie is gekozen en waar die dan gaat komen. Ook als er vertraging is ontstaan, wil de partij horen waardoor dit dan zo is en welke kosten hiermee zijn gemoeid.

Foto: PR