Gemeente Utrecht investeert tot en met 2022 een bedrag van 2,5 miljoen euro om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Via het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt wil de gemeente structurele werkgelegenheid stimuleren in de regio Utrecht. Utrecht wordt beschouwd als een van de sterkste economische regio’s in Europa. Ontwikkelingen en trends laten zien dat de toekomstige arbeidsmarkt nu al aandacht verdient.

De mismatch is vooral te zien tussen wat mensen leren en kunnen en wat de arbeidsmarkt vraagt. Een flink deel van de beroepsbevolking heeft een opleiding gehad die niet aansluit op wat de toekomstige arbeidsmarkt vraagt. Daarom is het belangrijk om te investeren in competenties, zodat de Utrechtse beroepsbevolking mee kan blijven doen in de veranderende arbeidsmarkt.

De gemeente richt zich voornamelijk op vier sectoren: bouw en energietransitie, ICT en digitale vaardigheden, gezondheid en onderwijs. Deze sectoren kampen momenteel met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Naar verwachting zal die krapte zich de komende jaren verder ontwikkelen.