De ChristenUnie/SGP en Progressief Woerden hebben vragen aan het college van B&W gesteld over het stoken van hout als manier om een woning te verwarmen.

De twee partijen zien in de toekomst mogelijkheden om weinig duurzame en overlast gevende houtstook aan te pakken. De twee partijen hebben daarbij de hoop gevestigd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De ChristenUnie/SGP en Progressief Woerden willen onder meer van het college weten of het voornemen bestaat om weinig duurzame houtstook tegen te gaan en of de gemeente via haar website is gestart met geven van voorlichting over houtstook.

Onder weinig duurzame houtstook verstaan de partijen als er veel fijnstof de lucht in gaat en er weinig rendement op gebied van verwarming wordt behaald.