Logo Kunstgras2Margot Stolk, wethouder Sport, blijft zorgen houden over het sporten op kunstgrasvelden in Woerden. Die zijn met de uitslag van het onderzoek naar de samenstelling van de…

rubberkorrels op de velden door SGS Nederland, niet volledig weggenomen. Maar het is goed te weten wat er op onze velden ligt, zegt de wethouder. Zij vindt het in ieder geval positief dat uit het onderzoek geen waarden zijn gekomen waaruit een gezondheidsrisico blijkt.

Op dit moment worden dan ook nog geen maatregelen genomen. Die komen pas eventueel na de uitslag van het aanvullend onderzoek door het Europese Chemische Agentschap (ECHA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als daaruit blijkt dat er sprake is van onacceptabele gezondheidsrisico’s nemen we maatregelen, aldus Stolk.