Logo File 2 STERK Woerden wethouder Margot Stolk praat voorlopig niet meer mee in een overleggroep over de verkeersvisie. Dat zei ze gisteren bij beantwoording van vragen van het…

CDA over de verkeersvisie. Volgens Stolk heeft de overleggroep laten weten nog wel over de verkeersvisie 2.0 te willen doorpraten maar dan zonder inmenging van politiek.

Tegen de eerste versie van de verkeersvisie had de overleggroep, vooral de ondernemers, groot bezwaar. De ondernemers vonden dat tijdens vergaderingen aangedragen oplossingen veralgemeniseerd waren of afgezwakt tot een meet- of aandachtspunt. Het vertrouwen in de wethouder heeft door de gang van zaken volgens een aantal partijen een deuk opgelopen.

Stolk zegt in RPL Actueel de wens van de overleggroep te respecteren. De visie die de groep uiteindelijk op tafel legt, bespreekt ze in het college. Daarna moet de gemeenteraad zich er over uitspreken.