Logo verkeersdrukteWoerdens verkeerswethouder Margot Stolk vindt de kritiek op de Verkeersvisie Woerden 2030 die het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW) en het wijkplatform…

Snel en Polanen hebben geuit, onterecht. Het geeft volgens haar een vertekend beeld van de uitkomst van de verkeersvisie. Tijdens haar presentatie van het document heeft zij aangegeven dat de deelnemers zeer te spreken waren over wat er met hun inbreng is gebeurd.

Naar aanleiding van de kritiek van genoemde organisaties meldde ze dinsdag aan de gemeenteraad dat er 35 deelnemers waren aan de gesprekken over de verkeersvisie en dat de rest van de deelnemers juist positief is. “Je moet de kritiek dus wel in perspectief zien”, was haar reactie.