Logo YouTube Het is de bedoeling dat in de toekomst ook de wethouders van Woerden op het YouTubekanaal van de gemeente Woerden te zien zijn. Burgemeester…

Victor Molkenboer heeft er inmiddels drie optredens opzitten. Hij behandelt vragen van inwoners. In RPL Actueel zei Molkenboer dat de gemeente zich met het YouTubekanaal niet op specifieke doelgroepen richt maar dat het vooral jongeren zijn die dat medium bekijken. De onderwerpen die Molkenboer behandelt zijn gebaseerd op vragen die via YouTube of Twitter binnenkomen.

Het eerste filmpje trok bijna 400 kijkers. Bij de twee andere filmpjes staat de teller op minder dan 100. Hoe lang de proef loopt en wanneer de wethouders te zien zullen zijn is nog niet precies bekend.