Logo streekbelangenStreekbelangen,een lokale politieke partij zoekt contact met inwoners van Kockengen. De partij, die zich inzet voor alle kernen van de gemeente Stichtse Vecht wil op locatie praten over…

onderwerpen die de inwoners belangrijk vinden. De partij is geïnteresseerd in wat men belangrijk vindt in leefomgeving, woonkern of meer algemeen in de gemeente. Zij wil ook graag horen welke zaken de mensen belangrijk vinden om in het verkiezingsprogramma 2018 te worden opgenomen. Elk onderwerp is het wat betreft de partij waard om met elkaar te bespreken en te bezien wat zij als partij daarin kunnen betekenen.

De bewoners zijn op 6 juni van harte welkom.