Logo psycho informaDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp in Woerden een aanwijzing opgelegd. Het gaat om Psycho Informa.

De instelling moet binnen drie maanden de zorg op een aantal punten hebben verbeterd. Psycho Informa voldoet niet aan de normen voor goede zorg en verantwoordelijke jeugdhulp. De zorginstelling treuzelt volgens de inspectie te lang met het aanpakken van tekortkomingen op de terreinen bestuur, personeel en dossiers.

De inspectie bracht meerdere bezoeken aan verschillende locaties van Psycho Informa en sprak met het bestuur.