Logo Bloeiend GraslandDe Partij voor de Dieren en de PvdA in Zuid-Holland vinden dat de provincie veel strenger moet toezien op het natuurbeheer door boeren. De provincie geeft tientallen miljoenen euro’s…

subsidiegeld uit aan agrarisch natuurbeheer. Zuid-Holland is eigenaar van enkele veenweide-gebieden en verpacht die aan de Natuurcoöperatie en het Zuid-Hollands landschap. Die laten op hun beurt de gebieden beheren door een aantal plaatselijke boeren. Zij moeten er voor zorgen dat de natuur er kwalitatief op vooruit gaat. Daarvan profiteren dan onder meer de weidevogels.

Een aantal boeren blijkt deze natuurgebieden mee te laten tellen voor de uitstoot van stikstof, afkomstig van de mest uit de veehouderij, maar dat is niet toegestaan.